Blog by Boolino

Mucho más que cuentos infantiles

Boolino es más que una web de cuentos infantiles y novela juvenil. Encuentra en nuestro blog consejos de lectura.

L'hora del pati

Jóvenes lectores  · 

L'hora del pati

Sembla que algunes escoles s’han proposat limitar els jocs de pilota a l’hora del pati, almenys un dia a la setmana. A canvi, convidaran els alumnes a participar en altres jocs de tarannà tradicional i popular. Tanmateix, les experiències indiquen que tot allò que és prohibit pot esdevenir en quelcom atractiu per la simple limitació al seu accés. Les mesures prohibitives poden ser contraproduents però, si hi ha escoles que s’han vist obligades a prendre mesures, és possible que sigui a causa de l’extrem al que s’ha arribat.

L’obsessió pels jocs de pilota a l’escola no és cap novetat. El que sorprèn de tot plegat és la desmesurada responsabilitat que ha d’assumir l’escola en afers que, suposadament, corresponen a les famílies. És a la llar on s’han de promoure activitats i hàbits diferents als predominants i hegemònics en benefici d’aquells que proporcionen valors diferents als dels tan estesos jocs de pilota.

La situació a la qual s’ha arribat ha estat a causa d’un mimetisme que s’ha anat interioritzant amb la legitimació de gran part dels estaments més representatius. És aquí quan es detecta la manca d’implicació pedagògica per part d’un part majoritària a la societat. L’ideal seria que tothom se sentís còmplice de l’educació dels escolars de la comunitat a la que pertany i, encara més, aquelles institucions que tenen la capacitat d’incidir en els infants, com ara els mitjans de comunicació.

L’atenció a la diversitat hauria de començar per oferir oportunitats a aquells infants que, generació rera generació, evidencien, a l’hora del pati, tenir preferències diferents als jocs de pilota, tot i la forta pressió social que envolta i condiciona aquest fenomen. Aquests infants resistents, tranquils i creatius acostumen a ser desplaçats, no tan sols pel grup d’iguals, sinó també per una part de la comunitat educativa poc conscienciada amb el que passa més enllà de les aules.

Sortosament, bona part de les escoles cada vegada són més conscients de la necessitat de la promoció d’espais i hàbits diferents que permetin la inclusió d’aquells infants que prefereixen dedicar el temps d’esbarjo a qualsevol altra activitat (com ara els deures, la pràctica d’altres jocs, la reflexió, la conversa o la lectura). És per això que altres espais, com ara la biblioteca escolar, haurien d’estar a disposició de l’alumnat, sobretot a l’hora del pati. La biblioteca escolar és un espai que fomenta la tranquil·litat i la relaxació, així com el cultiu de l’esperit i la riquesa de l’infant mentre divaga o s’endinsa en qualsevol dels sabers que recullen els llibres. És per això que cal convertir-les en espais de trobada habitual i apostar amb fermesa per la figura del professional especialitzat en la dinamització i l’animació a la lectura a les escoles.

Gerard Corriols, pedagog.

También te puede interesar:

Palabras clave de este post: boolino, fomento de lectura infantil, libros infantiles, cuentos infantiles, recomendaciones, Gerard Corriols

Comentar post

Toni

Cal que tots plegats reflexionem al voltant de temes com el de la prohibició de jugar a pilota alguns dies, i que els nens puguin descobrir noves activitats amb que disfrutar d'una estona de lleure.