Blog by Boolino

Mucho más que cuentos infantiles

Boolino es más que una web de cuentos infantiles y novela juvenil. Encuentra en nuestro blog consejos de lectura.

Pressió en l'educació

Queremos saber...  · 

Pressió en l'educació

Estem acostumats a llegir estudis europeus en què el nivell de lectura i la competència en matemàtiques a Espanya surt, gairebé sempre, en els últims llocs. Davant d'això ens portem les mans al cap i exigim una educació de més qualitat per als nostres fills, moltes vegades confonent qualitat amb quantitat.

D'aquesta manera, exercim pressió social, tant a casa com a les escoles, i intentem que els nostres fills aprenguin de tot a edats més primerenques.

És beneficiós fer tant èmfasi en l'ensenyament d'habilitats com la lectoescriptura o l'anglès abans dels cinc anys? Els experts afirmen que no. Encotillar els nens dins d'unes normes rígides com les matemàtiques o l'ortografia massa aviat, pot produir precisament l'efecte contrari al desitjat, que s'avorreixin i es desanimin, en perjudici de la seva autoestima.

Això vol dir que els nens han de campar a plaer fins que no estiguin en edat de llegir i escriure? Tampoc. La idea és treballar amb jocs que fomentin la lectura, desenvolupin la imaginació i la psicomotricitat i que desenvolupin les habilitats que, de manera natural i intuïtiva, es donen en els nens. Jocs i activitats que estimulin la seva curiositat, que treballin en grup, fomentar la relació amb els altres nens i fer-los pensar sobre el món que els envolta.

És per això que molts professors es queixen que omplir infinitat de fitxes condueix als nens a l'aïllament i no promou l'aprenentatge, més aviat el contrari. I aposten per una educació basada en jocs, cooperació i metodologies que en cap cas suposin la constricció de la voluntat natural del nen.

Aquesta voluntat varia segons el nen: alguns poden sentir curiositat per les lletres i els contes,
school kids11 altres per diferents aspectes de la vida quotidiana i altres simplement no fer-ho. Davant d'això, hem de fomentar i encoratjar la creativitat i la imaginació, i deixar certa llibertat perquè el nen vagi als llibres de manera voluntària quan se li desperti l'interès.

El problema, diuen els experts, és que hem creat l'ensenyament infantil a imatge i semblança de la primària, un model creat de dalt a baix, amb el coneixement parcel·lat o fragmentat, quan hauria de ser precisament a l'inrevés. Començar a construir des de la base, amb uns bons fonaments i continuar cap amunt de manera integral.

D'aquesta manera veiem que les classes d'infantil estan plenes d'assignatures dividides per matèries i d'una exigència que molts professors consideren antinatural i no entenen.

Els pares hem de plantejar-nos tots aquests problemes i pensar si no estarem demanant una excel·lència en els nostres fills que el que fa és precisament perjudicar-los. No es tracta de condemnar-los a aprendre, sinó de fomentar aquesta curiositat innata en tots els nens. Que aprendre sigui un regal i no un càstig.

Imatges preses de (1) (2) (3)

RHM 230x50 1305 v03 Salamandra 5-3 230 X 50 0213  junie 

También te puede interesar:

Palabras clave de este post: formant grans lectors, lectura, animació a la lectura, educació infantil

Comentar post