Galego - Material Complementario - Cadernos De Matemáticas

Colección de la editorial Bruño · 20 libros

12 As catro operacións con natuirais e decimais

Ismael Sousa martín

12 As catro operacións con natuirais e decimais

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 1.º e 2.º de ESO.

4,60 €

Ver libro

3 Restas sen levada

Ismael Sousa martín

3 Restas sen levada

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 1.º e 2.º de Primaria.

4,60 €

Ver libro

4 Restas con levada

Ismael Sousa martín

4 Restas con levada

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 1.º e 2.º de Primaria.

4,60 €

Ver libro

5 Operacións de suma e resta

Ismael Sousa martín

5 Operacións de suma e resta

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 1.º e 2.º de Primaria.

4,60 €

Ver libro

6 A multiplicación

Ismael Sousa martín

6 A multiplicación

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 3.º e 4.º de Primaria.

4,60 €

Ver libro

7 Iniciación na división

Ismael Sousa martín

7 Iniciación na división

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 3.º e 4.º de Primaria.

4,60 €

Ver libro

8 Divisións por números dunha e dúas cifras

Ismael Sousa martín

8 Divisións por números dunha e dúas cifras

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 3.º e 4.º de Primaria.

4,60 €

Ver libro

9 Divisións por números de dúas e tres cifras

Ismael Sousa martín

9 Divisións por números de dúas e tres cifras

Cadernos de actividades sistemáticas para adquirir dominio das destrezas fundamentais, reforzar contidos básicos ou ampliar conceptos en función das necesidades de cada alumno ou grupo de alumnos. Recomendado para: 5.º e 6.º de Primaria.

4,60 €

Ver libro